Musikens Hus Akademien
Katrineholm

Aktiva föreningar i Musikens Hus Akademien

 1. Duveholmsgymnasiet, Estetiska programmet - Musik
 2. Genneorkestern
 3. Hot House Jazz & Blues
 4. Jang Vojses
 5. Katrineholms Kammarkör
 6. Katrineholms Kammarmusikförening
 7. Katrineholms Manskör
 8. Katrineholms Musikkår
 9. Katrineholms Spelmanslag
 10. Katrineholms Symfoniorkester
 11. Kullbergska kören
 12. Kulturskolan
 13. Katrineholms Musikklasser
 14. Lindarnas kör
 15. Visans Vänner
Musikens Hus; en plats för musik, möten och möjligheter.