Musikens Hus Akademien
Katrineholm

Aktiva föreningar i Musikens Hus Akademien

 1. Double Inn
 2. Hot House Jazz & Blues
 3. Jang Vojses
 4. Katrineholms Kammarkör
 5. Katrineholms Kammarmusikförening
 6. Katrineholms Manskör
 7. Katrineholms Musikkår
 8. Katrineholms Symfoniorkester
 9. Kulturskolan
 10. Ny Musik i Sörmland (NYS)
 11. Svensk-somalisk kultur- och musikförening
 12. Visans Vänner
Musikens Hus; en plats för musik, möten och möjligheter.